Vi har lyckats!

by
Vi har lyckats!

Vi är överväldigade över de fantastiska resultat som vi fick i vår medarbetarenkät som genomfördes i slutet av april!

95 procent känner att Majola bryr sig om sina medarbetare. Underbara människor som arbetar på kontoret!

99,4 procent anser att Majola är en seriös arbetsgivare som det går att lita på.Seriösaste jag jobbat åt. NÅGONSIN!

99,4 procent skulle rekommendera andra att arbeta för Majola.  Absolut. Ni är den bästa och tryggaste arbetsgivare jag har haft.

Ambitionen och drivkraften för oss har sedan starten för snart elva år sedan varit att ha en förstklassig personalpolitik. Att bry sig om våra medarbetare på riktigt. Det här är den första omfattande och anonyma medarbetarenkät vi har gjort och vi kan se att våra högt satta mål håller. Utan våra duktiga medarbetare är vi ingenting. Vi kommer att vårda de här fina resultaten!

Enkäten genomfördes i slutet av april 2015 (totalt 157 svarande)

Bild: Denice Rolfert