Studie om arbetstrivsel inom restaurangbranschen

by

Nu finns vår rapport kring arbetstrivseln inom restaurangbranschen att läsa.

 

Följ nedanstående länk för att ta del av resultaten i studien som genomfördes inför Restauranggalan 2017 och priset som Årets arbetsplats.

 

https://dm.quicksearch.se/DMAttachFiles/modShwReslt/{6626C789-2863-4498-98AF-959FC5204F0D}.pdf