Våra kockars kunskaper och erfarenhet skiljer sig åt men gemensamt för alla är flera års erfarenhet från köket och ofta någon form av restaurangutbildning i grunden. En del har lång erfarenhet från krogar och kursgårdar och andra från storkök och personalmatsalar. Vi är alltid noggranna att boka rätt kock på rätt plats.