Våra restaurangchefer har varierande bakgrund och erfarenhet. Dessa uppdrag bemannas efter den specifika kravprofil som upprättas inför uppdraget.