Rätt person på rätt plats

Vi rekryterar till samtliga tjänster inom hotell och restaurang och vi utökar, underhåller och uppdaterar ständigt vårt nätverk.

Vi arbetar med ett flertal rekryteringsmodeller där speciell hänsyn tas till ert behov, uppdragets natur och er tidsplan. Vid upprättandet av kravprofilen identifierar vi också vilken modell av rekrytering som är bäst lämpad för just er situation.

Vi erbjuder självklart råd och stöd genom hela rekryteringsprocessen, och bistår gärna vid förhandling om villkor, avtal och olika typer av bedömningar. Vår bransch är dynamisk och rörlig och därför är vi mycket måna om att ha en organiserad process som bygger på kommunikation och tillgänglighet i de rekryteringsuppdrag vi gör.

Men det är först när vi besökt och träffat er personligen i er miljö som vi kan identifiera vad som är nyckeln för att lyckas även hos er.

Vi behövde två stjärnor. Majola öppnade himlen

Marcus Carlgren, Säby Säteri