Hållbart ekosystem

Obekväma arbetstider, personalomsättning, omfattande regelverk och myndighetskontroll, hård konkurrens, kännedom om allergier och hållbarhetsfrågor är några av de krav som präglar dagens restaurangverksamhet.

Besöksnäringen hör till de branscher som tar emot människor från alla kompetensnivåer, åldrar och livsfaser. Ett affärsområde som inte har råd med högt betalda chefer eller investeringar till omfattande extern utbildning blir tvungen att komma på andra tillvägagångssätt för att bäst engagera de tillgångar som finns till förfogande.

På Farang utgår den dagliga verksamheten från de resurser, mognadsgrad och vilja som finns tillgängliga just nu. Vi driver organisationen inifrån snarare än försöker styra den utifrån på skenbart objektiva sätt. Olika frön sås som i en trädgård. De vattnas och gödslas. Stöds snarare än kontrolleras. En del växer och trivs, andra viner bort. En del plantor tar en längre tid innan de blommar och andra blommar bara en kort tid. Det är en levande trädgård som ständigt ändrar skepnad.

Genom ett schyst och resonligt bemötande kombineras människor, funktioner, processer och system till naturligt fungerande flöden. Varje medarbetare har en viktig roll i ekosystemet. Funktion, position eller erfarenhet berättigar inte en särställning.

Vi tar ett steg i taget i denna utveckling, långsamt och utan tvång genom att skörda det som tidigare såtts. Vi godtar att plantornas tillväxt är bortom kontroll – fast inom räckhåll. I enlighet med naturen, strävar vi efter att optimera i stället för att maximera.

Vår verksamhet främjar saklighet och samarbete över individuella prestationer. Vi hyllar inte stjärnkockar eller toppservitörer; det finns inte idoler eller primadonnor – varken i kök, service eller administration. Vi är en samling olika personligheter med olika styrkor och delar både ris och rosor. Det avgörande för hållbar framgång är att skapa och värna om ekosystemets balans och förmåga att växa.

De mätbara resultaten återspeglar styrkan av meningsfullt samspel inom organismen. Ju mera vi lyckas ersätta befäl och kontroll med omsorg, handledning och kanalisering av gemensamma resurser på optimalt sätt, desto bättre mår helheten. Vi uppmuntrar handlingar och attityder som stärker vår beredskap inför ändringar i affärsomgivningen, nu och i framtiden. Vi utgår från vad vi har, i stället för att sörja över vad som inte finns. Det är fråga om en delikat balans som förutsätter vakenhet, medvetenhet och anpassning.

 

Lilian Öhman

Restaurang Farang