Karriär vadå…?

Karriär vadå…?

Karriär är ett begrepp som används rätt sällan inom restaurang. Något som vi, som jobbar med bemanning och rekrytering, kan tycka är konstigt.

I många andra branscher finns det en uppsjö av karriärtips, modeller för olika karriärvägar och till och med karriärcoacher att anlita.

Det här kan bero på att yrkena inom restaurang är hantverksyrken med en tydligt uttalad hierarki. Du avancerar i hierarkin – ett steg i taget genom praktik, slit, framåtanda och talang.

Karriär ses alltså som synonymt med att klättra i hierarkitrappan. Och den är säkerligen välbekant för dig som arbetar i restaurangbranschen.

Det finns ju faktiskt en karriärväg

Här är en klassisk bild av hierarkin i ett kök

Rollerna skiljer sig mellan olika restaurangmiljöer men karriärresan kan exempelvis se ut så här:

Utan utbildning, får du börja som köksbiträde/praktikant och visa framfötterna. Du gör massvis med olika arbetsuppgifter och avancerar genom arbetstimmar och framåtanda.

Om du gått restaurangskola kan du komma in som juniorkock. Ofta börjar du i prep-köket under ledning av en mer erfaren kock.

Färdig kock anser vissa att du är först efter 1-2 års praktisk erfarenhet efter skolan (men helt fullärd blir man nog aldrig i ett kök).

På vissa ställen finns också titeln förste kock mellan kock och souschef.

Efter ca 5-10 år är du säkert redo för rollen som souschef. Som souschef får du större ansvar och dirigerar ofta arbetet i köket. Du sköter ofta inköp, inventering och egenkontroll i samråd med köksmästaren.

Sista steget i hierarkin är köksmästare eller kökschef. Avancerar du till denna nivå så har du det övergripande ansvaret för arbetet i köket och för maten som serveras. På många ställen förväntas du kunna sköta både kökets ekonomi och ta fram kreativa menyer.

Nu har du nått taket i den formella hierarkin, om du inte vill bli egen krögare. Du har en mer administrativ roll eftersom det ofta är souscheferna som leder det operativa arbetet i köket. I den här rollen behöver du vara duktig på logistiskt arbete, ekonomi och organisation. Det är dessutom vanligt att du är en lönesättande chef och ledarskap blir en viktig förmåga.

Men det finns andra vägar också…

Beskrivningen ovan visar den vanliga bilden av karriär i ett kök. Men är det verkligen den enda vägen? Vi hävdar bestämt nej.

Karriär är inte bara position, ansvar och lön utan innefattar många fler aspekter. Saker som är olika viktiga för olika personer.

Istället för att gå den klassiska vägen mot befattningar med mer ansvar kanske du hellre vill bredda din kompetens genom att arbeta på olika restauranger och i olika kök.

Det handlar om att hitta en väg som passar dig. Poängen är att det finns många olika vägar, även inom restaurang. Men det kommer vi att skriva mer om i en annan artikel.